Угода Користувача (T&C)

1. Загальні положення

1.1. Igrosoftukrslots – не є організатором азартних ігор. Всі ігрові автомати, які містить цей сайт є безкоштовними і не можуть повноцінно вважатися азартними іграми.
1.2. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту Igrosoftukrslots (далі – Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.
1.3. Користувач несе повну персональну відповідальність за регулярну перевірку цієї Угоди на наявність змін в ній.

2. Визначення термінів

2.1. Терміни, зазначені в цій Угоді використовуються в наступному значенні:
2.1.1 Igrosoftukrslots – Інтернет-ресурс (далі – Сайт), розташований на доменному імені https://igrosoftukrslots.com/, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-мережі і супутніх їй сервісів.
2.1.2. Igrosoftukrslots – сайт, що містить інформацію про Послуги та Інші цінності для користувача.
2.1.3. Адміністрація сайту – співробітники уповноважені на управління Сайтом.
2.1.4. Користувач сайту (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту і використовує Сайт.
2.1.5. Зміст сайту (далі – Зміст) – охоронювані результати інтелектуальної діяльності, що містяться на сайті.

3. Предмет угоди

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві доступу до інформації, що міститься на Сайті.
3.1.1. Сайт надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):
-надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій користувачів, виставлення оцінок контенту сайту;
-ознайомлення з постачальниками послуг гемблінга, розміщеними на Сайті;
3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент постачальники послуг, якы опубликовані або рекламуються на Сайті.
3.2. Доступ до сайту надається на безкоштовній основі.
3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту і використовуючи його функціонал, Користувач приєднується до цієї Угоди.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Адміністрація сайту має право:
4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту без додаткового повідомлення Користувача. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.
4.2. Користувач має право:
4.2.1. Користуватися всією наявною на Сайті інформацією.
4.2.2. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством.
4.2.4. Вимагати від адміністрації приховування будь-якої інформації про користувача.
4.2.5. Використовувати інформацію сайту в комерційних цілях без спеціального дозволу.
4.3. Користувач Сайту зобов’язується:
4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даним Сайту.
4.3.2. Дотримуватися майнових і немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.
4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушення нормальної роботи Сайту.
4.3.4. Не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну інформацію про фізичних або юридичних осіб.
4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації.
4.4. Користувачеві забороняється:
4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.
4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту.
4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту.
4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного Сайту.
4.4.4. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту.
4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якому іншому Користувача Сайту.
4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст з будь-якою метою, забороненою законодавчихельством, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Сайту або інших осіб.

5. Використання сайту

5.1. Сайт і Зміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.
5.2. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
5.3. Ця Угода поширює свою дії на всі додаткові положення та умови про покупку Товару та/або надання послуг, що надаються на Сайті.
5.4. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.
5.5. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку постачальників послуг, пропонованих на Сайті, і(або) їх умов роботи.
5.6. Документ вказаний в пункті 5.7. цієї Угоди регулює у відповідній частині і поширює свою дію на використання Користувачем Сайту.
5.7. Політика конфіденційності.
5.8. Документ, вказаний у пункті 5.7 цієї Угоди може підлягати оновленню. Зміни вступають в силу з моменту їх опублікування на Сайті.

6. Відповідальність

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.
6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли на сайтах постачальників послуг, що рекламуються або опубліковані на Сайті.
6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем, які використовуються постачальниками послуг, що рекламуються або опубліковані на Сайті і за затримки пов’язані з їх роботою.
6.2.3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов’язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

7. Порушення умов угоди

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство вимагає або дозволяє таке розкриття.
7.2. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і(або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду, а також у разі припинення дії Сайту через технічні неполадки або проблеми.
7.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

8. Додаткові умови

8.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.
8.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.